Kable do zaprawy betonowej

Obniżona temperatura powietrza utrudnia prace związane z zalewaniem betonu. Jest związane to z opóźnionymi reakcjami utwardzania cementu. Następstwem tego mieszanka może nie uzyskać planowanych parametrów, w szczególności trwałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi efektami. Poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed stratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje eliminacja negatywnych efektów działania niskich temperatur. Do podgrzewania konstrukcji betonowych wykorzystuje się elektryczne przewody grzewcze Elektra BET. Montuje się je w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nowej zaprawy cementowej oraz do minimalizacji czasu zestalenia betonu. Kabel wystarczy doczepić do struktury metalowej. Następnie całość zalewa się betonem a kabel podłącza do instalacji elektrycznej. Po zagęszczeniu zaprawy wystarczy przeciąć kabel. Przewody Elektra BET sprzedawane są o mocy 40W/m. Sposób rozłożenia dobiera się w zależności od rodzaju szalunku oraz warstwy izolacji. Powszechnie montuje się 4-5 m przewodu na każdy m2 konstrukcji. Producent przedstawia specjalistyczną tablicę z wykazem doboru właściwego przewodu do konkretnych warunków. Kable grzewcze do betonu dedykowane są do ciągłej pracy przez okres czterdziestu dni

Tags:
Category: