Jaką pompę ciepła wybrać? Część 1.

Jeśli rozważasz w swoim budynku zrobienie ocieplania w podstawie opartej o pompę ciepła masz do wyboru dwa rodzaje: pompę gruntowa i pompę opartą na powietrzu. Począwszy od rodzaju jakim jestpompa dostarczająca ciepło gruntowa. Z powodu na klimat, jest to nieliczna z najbardziej wydajnych metod ogrzewania w naszym kraju. Wyróżnia się pompy z wymiennikiem montowanym w gruncie pionowym lub w poziomie. Elementy poziome są dość atrakcyjne kwotowo, ale potrzebują do czterech razy więcej przestrzeni niż montowane w pionie. Dla porównania: budynki do 150 m2 wymagają powierzchni ziemi około 300 metrów kwadratowych. Kolektor umieszczony poziomo w postaci stworzonych z tworzywa sztucznego przewodów układa się na wysokości około 1,2-1,5 m w gruncie. Sposobem pośrednim jest zamontowanie kolektora ułożonego w kształcie spirali dochodzącego do piętnaście m w głąb gruntu. Najpopularniejsze są rozwiązania oparte na elemencie ziemnym umieszczonym pionowo. Warunkiem są tu otwory pionowe osiągające do 100 m głębokości (do tej głębokości nie wymaga się nadzwyczajnych pozwoleń) w jakich układa się podwójnie ułożoną U rurę z umieszczoną na końcu detektorem geotermalną. Przymiotem założenia pompy dostarczającej ciepło z elementem instalowanym w gruncie jest to, że może ona pokrywać pełne zapotrzebowanie na wydajność grzewczą. Kryterium jest naturalnie dostosowanie odpowiedniej zajmowanej powierzchni wymiennika montowanego w gruncie.

Tags:
Category: